A dokumentum általános tájékoztatást kíván nyújtani a programról, az abban való részvétel feltételeiről és a kapcsolódó eljárásokról, további részleteket az eljárás egyes szakaszaiban illetékes hatóságok tudnak adni. 

Mi a program célja?
Külföldi fiatalok számára elősegíteni Magyarország és a magyar kultúra megismerését. A programban részt vevő fiatal külön engedély nélkül vállalhat munkát, illetve tanulhat Magyarországon, azonban tartózkodásának sem a tanulás, sem a munkavállalás nem lehet elsődleges célja. 

Kik vehetnek részt?
Olyan 18 és 35 év közötti fiatal, aki korábban nem vett részt a programban Magyarországon és nem kíséri hozzátartozó.

Mennyi időre szól?
A külföldi fiatal maximum 12 hónapig tartózkodhat Magyarországon (nem meghosszabbítható).

Korlátozott-e a programban résztvevők száma?
Igen, évi 200 fő vehet részt.

Mi a részvétel feltétele?
A kérelem benyújtásakor igazolni szükséges a magyarországi tartózkodáshoz (legalább a kezdeti időszakra) és a hazautazáshoz szükséges anyagi fedezet meglétét. 

A program sajátos feltételeiről az egyes partnerországokkal megkötött szerződések rendelkeznek. Lásd: 
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=405&Itemid=369&lang=hu# (magyarul)
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=61&Itemid=815&lang=en# (angolul)

Az eljárással kapcsolatos főbb tudnivalók:

Vízum/ideiglenes tartózkodási engedély:
A programban való részvételt – főszabály szerint - a kérelmező állampolgársága szerint illetékes magyar nagykövetségen/konzulátuson kell kérelmezni személyesen. (Vízummentes magyarországi tartózkodás esetén a kérelem az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál /OIF/ is előterjeszthető.)
Az eljárás díja 98.110 CLP (magyarországi előterjesztésnél 44.090 Ft). Az ügyintézési határidő 21 (naptári) nap.
Külképviseleti kérelmezés vonatkozásában hozott pozitív döntés esetén a kérelmező tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot kap, amellyel 30 (naptári) napon belül felkeresi az OIF (jövőbeni) szálláshelye szerinti regionális igazgatóságát.
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=175&Itemid=462&lang=hu# (magyarul)
http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=678&lang=en# (angolul)
Használja az OIF honlapján http://www.bmbah.hu/index.php?lang=hu (magyarul) http://www.bmbah.hu/index.php?lang=en (angolul) található online időpontfoglalási rendszert. A foglalásnál a külképviseleten kérelmezett tartózkodási engedély ügytípust válassza.

A tartózkodási engedély kiállításához szükséges a szálláshely bejelentése, amely az alábbi nyomtatvánnyal tehető meg. http://www.bmbah.hu/images/formanyomtatvanyok-teljes/ENG/pdf/Accomodation%20reporting%20form%20010716.pdf 
Az ügyfél a szálláshely bejelentésről kapott igazoló szelvénnyel igazolja szállását. (Lakcímkártya nem kerül kiállításra.)

Adóazonosító jel (Tax identification code):
Munkavállalás esetén szükséges adóazonosító jelet igényelni, melyet a kérelmező személyesen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bármelyik területi igazgatóságának ügyfélszolgálati irodáján tehet meg.
http://nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg (magyarul)
https://nav.gov.hu/en/contact/Tax_and_Customs_Directorates_of_the_NTCA/Central_Customer_Serv20160412 (angolul)
Az adóazonosító jelet a megfelelő nyomtatvány (’T34’) kitöltésével kell igényelni, amely az ügyfélszolgálaton szerezhető be. (Bővebb információ, kitöltési útmutató angolul: https://nav.gov.hu/en/taxation/taxpayer_registration Csak a magyar nyomtatvány nyújtható be. Hatályos kitöltési útmutató és nyomtatvány kitöltőprogrammal magyarul: https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/22t34 A kérelem díjmentes.
A kérelem benyújtásakor bemutatandó a tartózkodási engedély és a szállásbejelentésről kapott igazolás. Az adóazonosító jelet tartalmazó kártya kiállítása 15 (naptári) napon belül történik, a kártyát a nyomtatványon feltüntetett lakhelyre küldi postán a hatóság (a kézbesítés nem számít bele az ügyintézési határidőbe). Lehetőség van a nyomtatványon igazolást kérni az adóazonosító jel igényléséről, melyet a hatóság azonnal, helyben kiállít. Az igazolással már lehetséges a munkavállalás, nem szükséges megvárni a kártya kézbesítését. 

Társadalombiztosítási azonosító jel /TAJ/ (Social security number)
Amennyiben az érintett foglalkoztatási jogviszonya alapján jogosultságot szerez egészségügyi ellátásokra, úgy részére a foglalkoztató igényli meg a társadalombiztosítási azonosító jelet (TAJ) a székhelye szerinti illetékes kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalánál. A kérelem benyújtásakor bemutatandó a tartózkodási engedély, a szállásbejelentő igazolás és a munkaszerződés. (A TAJ-t igazoló hatósági igazolvány – ún. „TAJ kártya” – igénylése csak a foglalkoztató TAJ számról történő értesítését követően válik lehetségessé, amelyre már a foglalkoztatott jogosult, bármely járási hivatalnál. További információk: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/ellatasra_jogosultsag_igazolasa/taj_kartya - csak magyarul)