Magyarország Kormánya és a Chilei Köztársaság Kormánya között aláírásra került az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás, melyet a 2017. évi LXXXI. törvény hirdetett ki. A kétoldalú egyezmény révén az üdülési céllal Chilébe vagy Magyarországra látogató, 18 és 35 életév közötti fiataloknak teszi lehetővé a rövid távú munkavállalást. A Magyarországra a fenti megállapodás alapján érkező chilei állampolgárok részére ideiglenes tartózkodási engedély kerül kiállításra.

A dokumentum általános tájékoztatást kíván nyújtani a programról, az abban való részvétel feltételeiről és a kapcsolódó eljárásokról, további részleteket az eljárás egyes szakaszaiban illetékes hatóságok tudnak adni. 

Mi a program célja?
Külföldi fiatalok számára elősegíteni Magyarország és a magyar kultúra megismerését. A programban részt vevő fiatal külön engedély nélkül vállalhat munkát, illetve tanulhat Magyarországon, azonban tartózkodásának sem a tanulás, sem a munkavállalás nem lehet elsődleges célja. 

Kik vehetnek részt?
Olyan 18 és 35 év közötti fiatal, aki korábban nem vett részt a programban Magyarországon és nem kíséri hozzátartozó.

Mennyi időre szól?
A külföldi fiatal maximum 12 hónapig tartózkodhat Magyarországon (nem meghosszabbítható).

Korlátozott-e a programban résztvevők száma?
Igen, évi 200 fő vehet részt.

Mi a részvétel feltétele?
A kérelem benyújtásakor igazolni szükséges a magyarországi tartózkodáshoz (legalább a kezdeti időszakra) és a hazautazáshoz szükséges anyagi fedezet meglétét. 

Az eljárással kapcsolatos főbb tudnivalók:

Vízum/ideiglenes tartózkodási engedély:
A programban való részvételt – főszabály szerint - a kérelmező állampolgársága szerint illetékes magyar nagykövetségen/konzulátuson kell kérelmezni személyesen. (Vízummentes magyarországi tartózkodás esetén a kérelem az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál /OIF/ is előterjeszthető.)
Az ügyintézési határidő 21 (naptári) nap.
Külképviseleti kérelmezés vonatkozásában hozott pozitív döntés esetén a kérelmező tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot kap, amellyel 30 (naptári) napon belül felkeresi az OIF (jövőbeni) szálláshelye szerinti regionális igazgatóságát.

Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel kapcsolatban az Országos Idegenrendészeti Felügyelet oldalán található bővebb tájékoztatás.