1. Általános információk

 • Főváros: Santiago de Chile
 • Terület: 756102 km2
 • Népesség: 17,9 millió fő
 • Hivatalos pénznem: chilei peso (CLP)
 • Hivatalos nyelv: spanyol

 

2. Gazdasági mutatók

 • GDP (Mrd. USD): 247,29
 • GDP (USD/fő): 13593
 • GDP növekedése (%): 1,6
 • Infláció mértéke (%): 2,7
 • Munkanélküliségi ráta (%): 6,1

Forrás: Chilei Központi Bank (2016)

3. Magyar érdekek főbb területei

 • Egészségipar
 • Energetika
 • Építőipar
 • Kutatás-fejlesztés
 • Mezőgazdaság
 • Vízügy és környezetvédelem, hulladékkezelés
 • Zöldipar

 

4. Kereskedelemfejlesztés, beruházás-ösztönzés 

Chilei- Magyar Kereskedelmi Kamara

 • Tiszteletbeli külgazdasági tanácsosok
 • Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. Santiago de Chile-i képviselete

 

5. Főbb kétoldalú gazdasági megállapodások

 • Beruházás ösztönzési- és védelmi megállapodás (1997)
 • Tárcaközi Mezőgazdasági Együttműködési Megállapodás (2001)
 • Megállapodás az ITDH és a PROCHILE együttműködéséről (2001)
 • Idegenforgalmi együttműködési megállapodás a Chilei Köztársaság Turisztikai Nemzeti Szolgálata és a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatala között (2002)
 • Tudományos és Technológiai Együttműködési Megállapodás (2005)
 • Working Holiday Megállapodás - aláírva 2016-ban (2017. augusztus 11-én lépett hatályba)
   

6. Külképviselet

 • Santiago de Chile

7. Chile főbb kereskedelmi partnerei

Export (%) Import (%)

1. Kína 28% 1. Kína 24%

 2. USA 14% 2. USA 17%

 3. EU 12,5% 3. EU 17%

Forrás: Direcon (2016)

8. Kétoldalú gazdasági kapcsolatok

- Magyarország külkereskedelme (érték M USD): 

 • Export Chilébe: 89,52
 • Import Chiléből: 12,03
 • Forgalom: 101,5

Forrás: KSH (2016)

- A magyar-chilei befektetési kapcsolatok (összeg M EUR):

 • Chile FDI állománya Magyarországon*: -7,5 (2015)
 • Magyarország tőkekihelyezés-állománya Chilében*: 0 (2015)
 • Chile FDI exportja Magyarországra: 3,3 (2016) Magyarország tőkekihelyezése Chilében: 0 (2016)

Forrás: MNB (*csak 2015-ös adatok állnak rendelkezésre)

9. Fontosabb külkereskedelem-technikai tudnivalók 

Chile alapvetően a szabad kereskedelem híve. Az ország 25 érvényben lévő kétoldalú és regionális kereskedelmi egyezményének köszönhetően 64 országgal folytat szabadkereskedelmi tevékenységet. Az Európai Unió és Chile között 2003. február 1-jén lépett hatályba a szabadkereskedelmi megállapodás.  

A kereskedelem főbb akadályai

a) Embargó: nem létezik a Magyarországról Chilébe exportálni kívánt termékekre.

b) Vámok, adók:

A vámokat illetően elmondhatjuk, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásnak köszönhetően ma az EU Chilébe irányuló exportjának több mint 98%-a vámmentesen jut be az országba, mivel a megállapodás drasztikusan csökkentette, illetve szüntette meg a vámokat. Azon országok esetében, melyek nem kötöttek megállapodást Chilével, minden esetben kötelesek a CIF ár alapján kiszámított 6 % vámot, valamint 19 % ÁFA-t fizetni (bizonyos termékek esetében az adó mennyisége változhat). Amennyiben használt áru importjáról van szó, azt különadó terheli, illetve más vámszabályok vonatkoznak rá.

A Chilébe importált luxus termékek esetében a fent említett 6 %-on és 19 %-os ÁFÁ-n kívül, 15 %-os luxusadót kötelező fizetni, mely vonatkozik minden arany, ezüst, elefántcsont, drágakő, szőnyegek, falikárpitok, finom bőrből készült termékekre.

Az alkohol tartalmú italok esetében 20,5 % adó terheli a borokat, pezsgőt, almabort; 31,5 % adó a likőröket, Whiskyt, pálinkát, desztillált szeszt, valamint a borlikőröket és ízesített vermouth-féléket. 10 % adó terhel minden olyan nem alkohol tartalmú italt, üdítőitalt, amelynek cukortartalma nem haladja meg a 15 grammot 240 ml-ben, és 18 % adó, amennyiben meghaladja azt. 

A dohányáruk esetében 59,7 % adó terheli a feldolgozott dohányt, 62,3 % a cigarettát, 52,6 % minden szivart és szivar kategóriába sorolható dohányterméket. Tűzijátékok és egyéb pirotechnikai termékek esetében az adó 50 %-os. 

c) Engedélyek:

Az áruk többsége engedély nélkül hozható be az országba, viszont egyes termékek termékcsoportok behozatalához különböző engedélyek megszerzésére van szükség, például növényi- és állati eredetű termékek; mezőgazdasági, kertészeti és élelmiszeripari termékek; veszélyeztetett állatfajok és származékaik; gyógyszerek és alapanyagaik stb.

A nem vám jellegű protekcionista intézkedések elsősorban a mezőgazdasági jellegű termékek piacra jutását nehezítik.

Általánosságban elmondható, hogy a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre vonatkozó importfeltételek szigorúak, importjuk szigorúan ellenőrzött. Ezen termékek esetében a SAG (Servicio Agrícola y Ganadero – Mezőgazdasági és Állattenyésztési Hivatal) bír hatáskörrel. A növény- és állategészség megőrzése érdekében e termékek esetében behozatalkor egészségügyi ellenőrzést végeznek. A SAG adja ki az importhoz szükséges egészségügyi bizonyítványt. Ehhez előzetesen az exportáló ország egészségügyi hatóságának igazolása szükséges. Magyarország esetében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalon  (NÉBIH) keresztül az EU adja meg a szükséges export engedélyt. 

Szintén a SAG feladata az állateledelek, valamint az állatok számára szánt gyógyszerek bevizsgálása. A növényi-, állati eredetű vagy egyéb „szabályozott élelmiszeripari termékekre” vonatkozó szabályok betartását is a SAG ellenőrzi, amelynek keretében az esetlegesen szükségessé váló növény egészségügyi és élelmiszer-higiéniai ellenőrzést az Egészségügyi Minisztérium (Ministerio de Salud) végzi el, a Nemzeti Vámhivatalnál (Servicio Nacional de Aduana) történő vámbehozatali eljárás megkezdése előtt.

Az állati eredetű termékek Chilébe történő importjával kapcsolatban elmondható, hogy az árucikkek legtöbbjére vonatkozóan olyan általános eljárásoknak kell eleget tenni, mint az állatorvosi szolgáltatások és a származási ország egészségügyi állapotának ellenőrzése, a létesítmények (vágóhíd, feldolgozó üzemek stb.) engedélyeztetése, valamint a feldolgozási vagy tenyésztési folyamat részletes leírását tartalmazó tanulmány ellenőrzése. A legtöbb esetben a származási ország Állategészségügyi Hivatala igazolja, hogy a behozni kívánt termék megfelel az egészségügyi követelményeknek. Élőállat importja esetében, az egészségügyi vizsgálaton kívül szükséges a származási ország vagy terület járványmentességét biztosító igazolás. 

A különböző élelmiszeripari termékek, kozmetikumok, gyógyszerkészítmények, illetve toxikus anyagok importja esetében szükséges a chilei Közegészségügyi Hivatal (Instituto de Salud Pública) által kibocsátott behozatali engedély. 

A Chilei Nemzeti Vámhivatal által kért dokumentumokat a származási ország nyelvén és - amennyiben nem spanyol a származási ország nyelve - spanyol nyelven kell benyújtani.

d) Csomagolás:

Bármilyen forgalmazásra szánt termék esetében, már a behozatalt megelőzően a gyártó köteles feltüntetni a csomagoláson, a termék Chilében történő forgalmazását, a származási ország nevét, a minőséget, a gyártási és lejárati évet, hónapot, napot, az összetevőket, a nettó súlyt, valamint a gyártó és importőr nevét spanyol nyelven. 

e) Termékminták behozatala:

A chilei vámszabályok lehetővé teszik a kereskedelmi minták hivatalos nemzetközi vásárokra történő vámmentes behozatalát, amennyiben az adott termék értéke nem haladja meg az 1000 US$ FOB értéket, illetve amennyiben az bemutatás vagy tesztelés céljából kerül behozatalra és nem lépi túl a bemutatásra szánt határidőt. A Chilébe történő import során a kiállító köteles ÁFÁ-t fizetni, mely a CIF érték 19%-át jelenti.

Szintén lehetséges a különböző termékek ideiglenes importja az ATA vámokmány kiváltásával, amely lehetővé teszi számos áru vámmentes behozatalát és visszavitelét. A vámszabály a következő esetekre érvényes: kiállításra, kereskedelmi vásárokra bemutatókra szánt termékekre; kereskedelmi minták behozatalára. Az ATA vámokmány szintén használható postai úton megküldött termékek esetében, viszont nem használható az adminisztratív kísérő okmány hiányában.

f) Tilalmak:

Chilébe tilos importálni használt járműveket (autót, motort); használt gumiabroncsot; azbesztet bármilyen formában; pornográf tartalmú termékeket; veszélyes ipari hulladékot; az emberi vagy állati egészségre, illetve mezőgazdaságra káros anyagokat; bizonyos növényvédőszereket; illékony oldószerrel készült toluolt tartalmazó játékokat.

g) Közbeszerzés:

A közbeszerzési pályázatokon kizárólag Chilében bejegyzett cégek indulhatnak, a pályázó konzorciumok szakértői állományának minimum 30%-ának chilei állampolgárnak kell lennie. A tenderekre minden esetben hitelesített dokumentumok benyújtását kérik spanyol nyelven, amiknek a hivatalos fordítását csak a chilei Külügyminisztérium végezheti. A pályázati kiírásokban korlátozzák a külföldi szakemberek részvételét és a projekt vezetőjének Chilében elismert szakmai címmel kell rendelkeznie. A külföldi diplomát nem ismerik el, annak honosítását kizárólag a Chilei Egyetem (Universidad de Chile) végzi, mely minimum 70 napot vesz igénybe. Ez szintén nehezíti a külföldi szakértői részvételt, mivel a pályázat benyújtási határideje általában 40 nap. A projektben résztvevő szakértőktől 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt követelnek meg, ez a rövid határidő külföldi állampolgár esetében gyakran tarthatatlan.  A közbeszerzési pályázatokat a ChileCompra nevű állami szervezet kezeli és felügyeli http://www.chilecompra.cl/ és a felhívásokat  a Mercado Público nevű honlapon teszi közzé. https://www.mercadopublico.cl/Home/Contenidos/QueEsMercadoPublico.

h) Egyéb akadályok:

A külföldi cég helyszíni vállalati képviseletének hiánya. A tapasztalatok szerint chilei részről elsősorban azokkal a vállalkozásokkal keresik a kapcsolatot és kötnek üzletet, amelyek rendelkeznek saját helyi képviselettel, vagy olyan chilei céggel, amely képviseli az illető ország vállalatát. 

Nehézségek a helyi adószám megszerzésében, illetve bankszámlák nyitásában.

A kettős adóztatást kizáró egyezmény hiánya Magyarország és Chile között. 

10. Kiemelt piacfeltáró rendezvények és gazdasági vonatkozású események 2017-ben

IFT-Agro 2017 – agrártechnológiai kiállítás és vásár 
2017. április 05 - 08., Talca, Chile
http://www.ift-agro.cl/ 

EXPONOR 2017  – bányászati kiállítás és vásár 
 2017. május 15-19., Antofagasta, Chile
http://www.exponor.cl/ 

Expovivienda 2017 – ingatlan és építészeti kiállítás 
2017. május 26-28. Santiago de Chile, Centro Cultural Mapocho
http://www.feriaexpovivienda.cl/  

IUFRO Tree – biotechnológiai konferencia 
2017. június 4-9., Concepción, Chile
http://iufrotreebiotech2017.com/ 

Fiexpo Latinoamérica 2017 – infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztési konferencia és kiállítás
2017. június 5-7., Santiago de Chile
http://www.fiexpolatinoamerica.com/ 

3. Congreso Latinoamericano de Tecnología y Negocios America Digital 2017- Latin-amerikai digitális technológiai és üzleti kongresszus 
2017. július 5-6, Santiago de Chile
https://congreso.chile-digital.com/ 

FestiGame 2017 – videó játék fesztivál 
2017. augusztus 4-6.,  Santiago de Chile
http://www.espacioriesco.cl/eventos/festigame-2017/ 

Expo Hospital 2017 – orvostechnikai kiállítás és vásár
2017. augusztus 30-szeptember 1., Santiago de Chile
http://www.expohospital.cl/ 

Agro Planttrade 2017 – mezőgazdasági kiállítás és vásár
szeptember 6-7, Rancagua, Chile
http://www.planttrade.cl/web/ 

Espacio Food Service 2017 – élelmiszeripar és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kiállítása és vására
2017. szeptember 12-14., Santiago de Chile
http://www.espaciofoodservice.cl/ 

Fruittrade 2017 – gyümölcs és zöldség kiállítás és vásár
2017. szeptember 27-28, Santiago de Chile
http://www.fedefruta.cl/que-hacemos/fruittrade-2017/ 

EDIFICA 2017- építőipari kiállítás és vásár
2017. október 4-7., Santiago de Chile
http://www.edifica.cl/ 

MATELEC Latinoamérica 2017 – elektronikai kiállítás és vásár
2017. október 4-6., Santiago de Chile
http://mateleclatinoamerica.cl/matelec.php 

FERIA SURMET 2017 – gourmet és vendéglátóipari kiállítás és vásár
2017. október 13-15., Concepción, Chile
http://www.nferias.com/feria-surmet/

Sicur Latinoamérica 2017 – biztonságtechnikai kiállítás és vásár
2017. október 23-25., Santiago de Chile
http://www.sicurlatinoamerica.cl/ 

EXPO AMBIENTAL 2017- környezetvédelmi kiállítás és vásár
2017. október (pontos időpont még nincs megadva), Santiago de Chile

Expo Andes 2017- alpinista kiállítás és vásár
2017. október 18-20., Santiago de Chile, 
http://expoandes.net/en/about-expo-andes/ 

EXPOCORMA 2017 – erdészeti, fa- és papíripari kiállítás és vásár
2017. november 8-10., Concepción, Chile
http://www.expocorma.cl/