Utazás Magyarországra

A külföldi állampolgárok Magyarországra történő beutazásával kapcsolatos általános információ a konzuli tájékoztatás honlapján érhető el:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazas-magyarorszagra

Vízummentes beutazás

Dél-Amerikából az argentin, brazil, chilei, kolumbiai, perui, uruguayi és venezuelai állampolgárok vízummentesen utazhatnak be Magyarországra, amennyiben beutazásuk célja nem jövedelemszerző tevékenység, illetve a schengeni térségben tervezett tartózkodásuk időtartama nem haladja meg a 90 napot. Vízummentesek az EGT-tagállamok állampolgárainak családtagjai is, amennyiben rendelkeznek az EGT-állampolgár családtagja számára kiállított tartózkodási kártyával, vagy valamely schengeni tagállam által kiállított tartózkodási engedéllyel.

Schengeni vízum

Nagykövetségünk nem állít ki schengeni vízumot.

Magyarország schengeni vízumképviseletét Chilében Svájc Santiago de Chile-i Nagykövetsége látja el.

Felhívjuk a schengeni vízum iránt érdeklődő ügyfelek figyelmét, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása révén 2023. január 1-től az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál (OIF) már nincsen lehetőség meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem benyújtására.

Chilében a schengeni vízum kiadásának feltételeiről a svájci nagykövetség ad pontos információt:

https://www.eda.admin.ch/countries/chile/es/home/visa-entrada-en-suiza/entrada-ch/no-exceda-90-dias.html

A teljes vízumképviseleti lista az alábbi honlapon érhető el:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/vizumkiadas-magyarorszag-neveben

Hosszú távú tartózkodás

A Magyarországra munkavállalás, vagy 90 napon túli tartózkodás céljából beutazni kívánó külföldi állampolgár személyesen nyújthat be tartózkodási engedély iránti kérelmet a nagykövetségünkön. Ennek pozitív elbírálása esetén egy egyszeri, tartózkodási engedély átvétele céljából történő beutazásra, és legfeljebb 30 napos tartózkodásra jogosító vízumot kap. 

További információ: http://oif.gov.hu/index.php?lang=hu  ("Tartózkodás Magyarországon" menüpont)