A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 

Főbb tudnivalók

 

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (továbbiakban: Ösztöndíjprogram) célja a magyar gyökerekkel rendelkező külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása.

Az Ösztöndíjprogram működtetéséért a külpolitikáért felelős miniszter felel, lebonyolítását a Tempus Közalapítvány látja el.

A program – az Európai Unió tagállamai, a Szerb Köztársaság és Ukrajna Kárpátalja megye kivételével – a világ minden országában élő magyar diaszpóra közösségre kiterjed.

A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram pályázat meghirdetésére első alkalommal 2020. év végéig kerül sor a 2021/2022. tanévre történő felvételi jelentkezés érdekében.

A programban való részvétel feltételei:

 • –  vállalt magyar identitás és kapcsolódás a diaszpóra közösségéhez, amit a jelentkező motivációs levélben mutat be és nyilatkozatban erősít meg,

 • –  lakhely a támogatott régiók egyikében,

 • –  ajánlás valamelyik diaszpóra szervezettől vagy a területen működő magyar

  külképviselettől,

 • –  legalább 10 év Magyarországon kívüli tartózkodás,

 • –  Magyarország területén kívül végzett 4 év középfokú tanulmányok,

 • –  a jelentkező augusztus 31-ig betölti 18-ik életévét, kivéve a táncművészeti szakokra

  jelentkezőket,

 • –  a jelentkező vállalja, hogy magyarországi tanulmányai alatt magyarul tanul és

  diplomaszerzésig leteszi a B2 szintű nyelvvizsgát,

 • –  a jelentkező vállalja, hogy diplomaszerzése után a pályázati felhívásban meghatározott

  időtartamra közösségi munkával segíti a helyi magyar diaszpórát valamely országban.

  motivációs levelet a Külgazdasági és Külügyminisztérium által felkért tagokból létrehozott szakmai testület, a bíráló bizottság értékeli. Az ösztöndíj odaítéléséről a felvételi eredmények és a bíráló bizottság javaslata alapján születik döntés.

  részletes pályázati feltételeket és a kiválasztási eljárást a pályázati kiírás fogja tartalmazni.

Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket. A felvételit a felsőoktatási intézmények bonyolítják le online formában.

Az ösztöndíj tartalmazza:

 •   mentességet az oktatás önköltségének térítése alól,

 •   az egészségügyi támogatást (TAJ kártya).

  Külön kérelemre elérhető juttatások (a feltételeket a Szabályzat tartalmazza):

 hozzájárulás a megélhetési és lakhatási költségekhez.

Elérhető képzések:

Az Ösztöndíjprogramban azon magyarországi felsőoktatási intézmények vesznek részt, amelyek képzéseket kínálnak a Stipendium Hungaricum programban is. A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban elérhető képzések listáját (ideértve a magyar nyelvű képzéseket is) jelenleg véglegesítjük a felsőoktatási intézményekkel.

Angol és magyar nyelvű képzések egyaránt elérhetőek lesznek. Angol nyelvű képzés esetén az ösztöndíjasnak magyar mint idegen nyelvi képzésen is részt kell vennie a tanulmányai időtartama alatt. A magyar nyelven tervezett tanulmányokhoz lehetőséget biztosítunk magyar nyelvi előkészítőre.

A pályázás módja:

 • –  a jelentkező legfeljebb 2 választható szakra jelentkezhet,

 • –  a pályázat benyújtása online felületen történik.

Időterv:

 • –  2020. november: a pályázati felhívás közzététele

 • –  2021. január 24.: a pályázatok benyújtásának határideje

 • –  2021. március - május: felvételi eljárások a felsőoktatási intézményekben

 • –  2021. június: pályázati eredmények 

 • –  2021. szeptember: a magyarországi tanulmányok kezdete

  További információ:

pályázati felhívás megjelenése
január pályázati határidő
március – május intézményi felvételi eljárások június pályázati eredmény
szeptember magyarországi tanulmányok kezdete

Az ösztöndíjprogram jogszabályi háttere: 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról.

Az Ösztöndíjprogram részletes szabályait és a jelentkezésrészletes feltételeit a Szabályzat és a Végrehajtási útmutató, valamint a hivatalos pályázati felhívás tartalmazza, amelyek az Ösztöndíjprogram honlapján érhetők el (www.diasporascholarship.hu).

Kérdés esetén kérjük, hogy érdeklődjenek:

Tempus Közalapítvány