A Külgazdasági és Külügyminisztérium Diaszpóra és Márton Áron Programokért Felelős Főosztálya Márton Áron ösztöndíjprogramot működtet, amelynek keretében meghirdette a 2022/2023-as tanévre szóló ösztöndíjpályázatokat a következő képzésekre vonatkozóan:

- Hungarológiai képzés

- Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés

- Műfordító képzés

Az ösztöndíjak célja:

A hungarológia képzésben Magyarország, a magyar kultúra és a hungarológia iránt érdeklődő külföldi magyar szakos hallgatók, illetve diplomás fiatalok magyar nyelvtudásának és hungarológiai ismereteinek gyarapítása.

A magyarságismereti képzésben a diaszpórában élő, magyar származású fiatalok identitásának megerősítése magyarnyelv-tudásuk és Magyarországgal kapcsolatos ismereteik fejlesztésén és elmélyítésén keresztül.

A műfordító képzésben a magyar irodalom és a műfordítás iránt elkötelezett külföldi állampolgárok irodalmi ismereteinek és magyarnyelv-tudásának fejlesztése, illetve a műfordítás gyakorlatába való bevezetése.

A pályázati felhívások magyar és angol nyelven a KKM Balassi Ösztöndíjprogram honlapján, a https://balassischolarship.kormany.hu honlapon találhatóak:

magyar nyelven:

https://balassischolarship.kormany.hu/palyazatok

angol nyelven:

https://balassischolarship.kormany.hu/call-for-applications

Pályázati határidő:

Hungarológiai képzés – 2022. március 8.

Magyarságismereti képzés – 2022. március 10.

Műfordító képzés – 2022. március 10.